Szukaj
Close this search box.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju ogłasza uzupełniający nabór dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Termin przyjmowania wniosków od 6 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r.
Wnioski z oświadczeniami w formie papierowej można pobrać w sekretariacie przedszkola lub formie elektronicznej poniżej.

Wniosek o przyjęcie dziecka 2024
Oświadczenia 2024

Termin przyjmowania wniosków od 1 marca 2024r. do 15 marca 2024r. w sekretariacie Przedszkola.

Wnioski i oświadczenia w formie papierowej można pobrać w sekretariacie przedszkola lub formie elektronicznej poniżej.

Wniosek o przyjęcie dziecka 2024
Oświadczenia 2024

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem
w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju

MZS Polityka ochrony dzieci 2024 r.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju informuje Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola o konieczności złożenia
„Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025”.

Deklaracje przyjmowane są w sekretariacie Przedszkola od 1 lutego 2024 do 16 lutego 2024r.

W przypadku niezłożenia deklaracji w w/w terminie dziecko zostanie wykreślone z listy wychowanków przedszkola na rok szkolny 2024/2025
Wzór deklaracji do pobrania w formie papierowej w sekretariacie przedszkola lub w formie elektronicznej poniżej.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2024

DRODZY RODZICE

Podpisywanie deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywać się w sekretariacie przedszkola
w dniach od 28.08.2023 do 31.08.2023 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Brak złożonej deklaracji w podanym powyżej terminie będzie skutkować naliczeniem opłaty w pełnym wymiarze.

Deklarację podpisują rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola oraz przyjęte od 1.09.2023 r.

SZANOWNI RODZICE

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym, należy zgłosić poprzez wypełnienie i przekazanie do sekretariatu przedszkola kart zgłoszeń w terminie od 29 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.

Z przedszkola w okresie wakacyjnym mogą korzystać dzieci, których oboje rodzice pracują.

W okresie wakacyjnym ilość miejsc jest ograniczona.
Prosimy Rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na okres wakacyjny, ponieważ na podstawie ilości zgłoszonych dzieci ustala się organizację pracy całego przedszkola.

Z uwagi na sezon urlopowy grupy będą łączone, a nauczyciele i pracownicy będą się zmieniać.

Wniosek rodzica na wakacje 2023 (docx, 15 KB)

Oświadczenie o zatrudnieniu (docx, 15 KB)

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju ogłasza uzupełniający nabór dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Termin przyjmowania wniosków od 4 maja 2023r. do 17 maja 2023r. w sekretariacie Przedszkola.

Wnioski i załączniki w formie papierowej można pobrać w sekretariacie przedszkola lub formie elektronicznej poniżej:

Wniosek o przyjecie dziecka 2023-24 (.doc, 28KB)

Oświadczenie o zatrudnieniu (.doc, 16KB)

Oświadczenie rodzina wielodzietna (.doc, 16 KB)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (.doc, 14 KB)

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju ogłasza nabór dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024.
Termin przyjmowania wniosków od 1 marca 2023r. do 17 marca 2023r. w sekretariacie Przedszkola.

Wnioski i załączniki w formie papierowej można pobrać w sekretariacie przedszkola lub formie elektronicznej poniżej:

Wniosek o przyjecie dziecka 2023-24 (.doc, 28KB)

Oświadczenie o zatrudnieniu (.doc, 16KB)

Oświadczenie rodzina wielodzietna (.doc, 16 KB)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (.doc, 14 KB)

 

Skip to content