Witamy w Przedszkolu Miejskim

Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju wita na swojej stronie internetowej. Znajdziecie tu Państwo najnowsze wiadomości z życia przedszkola oraz niezbędne informacje i dokumenty.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie–Zdroju informuje Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola o konieczności złożenia „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”. Deklaracje przyjmowane są w sekretariacie Przedszkola do 22 lutego 2018r.

Deklaracje w formie elektronicznej można pobrać tu:

lub w sekretariacie przedszkola.

W przypadku niezłożenia deklaracji  w w/w terminie dziecko zostanie wykreślone z listy wychowanków przedszkola na rok szkolny 2018/2019.


Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju ogłasza nabór dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Termin przyjmowania wniosków od 1 marca 2018r. do 16 marca 2018r. w sekretariacie Przedszkola.

Wnioski, załączniki i harmonogram rekrutacji można pobrać w sekretariacie przedszkola oraz z poniższych linków: