Przedszkole Miejskie w Świeradowie

Oficjalna strona miejskiego przedszkola w Świeradowie-Zdroju.


Procedura przyprowadzania  i  odbioru dzieci  do/z  przedszkola

• Dzieci przyprowadzamy/odbieramy wejściem głównym lub wejściem z tyłu budynku od strony straży pożarnej.
• Rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem/dziećmi do szatni (1 rodzic/opiekun).
• Prosimy pamiętać, że do budynku przedszkola rodzic/opiekun może wchodzić wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk (dozowniki z płynem znajdują się przy wejściach).
• Prosimy o zachowanie dystansu społecznego.
• Przebrane dzieci będą odbierane przez panie woźne w holu przy sekretariacie.
• Rano do godz. 8:00 dzwonimy domofonem na numer 220,
• Przy odbieraniu dzieci do godz. 15:00 rodzic/opiekun dzwoni domofonem na numer sali grupy, do której uczęszcza dziecko.
Od godziny 15:00 do 15:30 rodzice z grupy:
- Dębowej i Brzozowej dzwonią na numer 220,
- Kasztanowej, Orzechowej i Świerkowej dzwonią na numer 306,
- Jarzębinowej i Sosnowej dzwonią na numer 317.
Od godziny 15:30 do 16:00 wszyscy rodzice/opiekunowie dzwonią na numer 220.
• Rodzice/opiekunowie czekają w holu przy sekretariacie na dzieci, które przyprowadzą panie woźne.

Zebrania wychowawców z rodzicami odbędą się na początku września.
Dokładne daty i godziny podamy w późniejszym terminie.