Szukaj
Close this search box.
aktualności

Ogłoszenie z związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki

Udostępnij:
Kliknij, aby powiększyć grafikę/zdjęcie.

DRODZY RODZICE

Mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID dyrektor zorganizuje zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci.

Wnioski można przesłać poprzez dziennik elektroniczny, na adres przedszkola: przedszkole@mzs-swieradow.org.pl lub do skrzynki pocztowej przy głównym wejściu. We wniosku należy podać miejsce pracy (pełna nazwa).

Opieka będzie zapewniona dla dzieci, których dwoje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący spełnia powyższe kryteria.

Skip to content